Đang cập nhật bài viết

Tranh kính đẹp

Tranh kính đẹp

Quách Văn Nam
15, December, Năm 2020

Tranh kính nghệ thuật được tạo bởi những mảnh kính ghép có nhiều hình dáng, kích thước, màu sắc và bản chất khác nhau để tạo thành một thể thống nhất theo ý tưởng thiết kế. Sản phẩm đắc trưng thể hiện sinh động linh hồn của ánh sáng và màu sắc của kính.